Så går Sverigesradio.se över till följsam design

I dagarna lanserar Sveriges Radio en ny trafiktjänst, som är vår allra första följsamma webbtjänst.  Hela sverigesradio.se kommer med tiden att bli följsam. Det innebär att samma webbplats kommer att användas av mobiler, läsplattor och datorer.

 Sveriges Radio kommer stegvis att förändra sin webbplats så att den anpassar sig efter användarens skärmstorlek och efter vilken kapacitet användarens apparat har att spela upp ljud. Vi ansluter oss därmed till en designfilosofi som kallas responsive web design, på svenska ungefär följsam design.  Branschen rör sig nu snabbt mot en enda webb för alla skärmar och apparattyper, och det är en snabb omställning vi ser. Andra svenskspråkiga medier som redan har lanserat följsamma webbsidor är SVT, SVT Play, TV4, Svenska YLE och Nerikes Allehanda.

Då sverigesradio.se är följsam kommer Sveriges Radio att ha en enda webbplats för alla apparater, istället för som tidigare ha en webbplats för datorer och en annan för mobiltelefoner. Vi strävar alltså efter att få lägga ned mobilsajten m.sverigesradio.se och ersätta den med en webbplats som själv ser till att optimera sig för användaren, istället för att användaren ska behöva anpassa sig.

”Mobilen först” är en av grundpelarna inom följsam design. Dels handlar det om ett nytt sätt att designa webb. Varje sida layoutas först för smala mobilskärmar, och sedan förändras layouten stegvis på större skärmar. Vissa element blir bredare eller flödar om på sidan så att hela skärmbredden utnyttjas. Dels handlar ”mobilen först” om redaktionell prioritering. På den kommande följsamma sverigesradio.se kommer redaktionerna att utgå från den lilla skärmen då de publicerar på webben. På så sätt kan vi vara säkra på att innehållet ser bra ut på alla plattformar. I och med att den smala layouten är enspaltig behöver varje sida också ha en tydligare prioritering av innehållet. Det viktigaste måste vara överst på sidan. Då mobilen kommer först tvingas vi hela tiden ställa oss frågan vad som är journalistiskt mest prioriterat på varje sida.

Ljudet är centralt på sverigesradio.se, och samtidigt en av utmaningarna då vi går över till följsam design. Hur ljudet fungerar med olika apparater handlar inte om layouten, utan mer om tekniska specifikationer för olika webbläsare och operativsystem. Målet är att ljuduppspelningen, precis som resten av den följsamma sajten, ska optimeras för varje användare automatiskt. Ljudet ska bara fungera, oavsett om användarens webbläsare klarar att spela upp flash eller inte. Under åtminstone ett par år kommer vi dock att befinna oss i en övergångsfas där ljuduppspelning på mobila enheter dras med en del barnsjukdomar. Framför allt fungerar ljudhantering dåligt med HTML5 i operativsystemet Android. De mobila plattformarnas ljudhantering förbättras dock kontinuerligt. Den tekniska utvecklingen är på vår sida.

Övergången till följsam design sker stegvis. Vissa sidor kommer att förändras först. För närvarande arbetar vi med att förändra programsidorna samtidigt som vi utarbetar en mer konkret plan för när olika delar av sverigesradio.se kan lanseras som följsamma. Spelaren och ljudet ligger i ett eget utvecklingsarbete, och det kan komma att bli fråga om en lansering av följsamma funktioner på en sida trots att ljuduppspelningen ligger kvar i den gamla tekniken. Så länge som det följsamma ljudet inte är helt på plats kommer mobilsajten m.sverigesradio.se att finnas kvar parallellt för alla mobilanvändare. Utvecklingsarbetet kommer också att ske stegvis, där varje funktion lanseras i enkel version först så att den kan möta användaren. Utifrån användarnas återkoppling och regelbundna användartester kommer vi att utveckla nya, mer förfinade versioner. Om du har synpunkter på nuvarande sverigesradio.se eller på det vi lanserar under året, hör av dig till oss genom kommentarsfunktionen eller via sociala medier.  

Följsam design i praktiken: ta en titt på nya sverigesradio.se/trafik