En fjärdedel av Musik- och teaterbibliotekets personal försvinner

1:47 min

Musik- och teaterbiblioteket, ett av norra Europas största specialbibliotek för teater och dans, drabbas hårdast när Statens Musikverk drar ner på personal. På ett informationsmöte för de anställda under tisdagseftermiddagen berättade ledningen bland annat att totalt 8 tjänster, varav 6 på musik - och teaterbiblioteket försvinner. Överbibliotekarien Veslemøy Heintz tjänst kommer helt att försvinna efter att hon går i pension i april i år.

- En hel del av bibliotekets identitet ligger i att det har en överbibliotekarie. Så jag tycker att det hade varit roligare om tjänsten hade fått vara kvar, säger Veslemøy Heintz.

Vad innebär det att överbibliotekarietjänsten försvinner?

- Det innebär naturligtvis att en del av bibliotekets självständighet försvinner. Biblioteket blir nu en avdelning i en större enhet.

Statens Musikverk ska bland annat arbeta för att bevara, främja och tillgängliggöra teaterns, dansens och musikens kulturarv. Men myndighetens besparingar slår nu hårdast just mot de avdelningar som förvaltar kulturarv. På musik- och teaterbiblioteket, sägs sex av 24 anställda upp, på Visarkivet och skivbolaget Caprice sägs en person upp. Två tjänster försvinner helt i samband med naturliga pensionsavgångar.

Dessutom slås Musik- och teaterbiblioteket ihop med Svenskt Visarkiv och Caprice i den nya enheten Statens Musikverks arkiv och bibliotek.

Men det är alltså mot musik och teaterbiblioteket besparingarna slår hårdast. Hur åtstramningarna rimmar med regeringens kulturpolitiska mål att främja kulturarv för framtiden vill Musikverkets ledning inte svara på. De hänvisar istället till ett pressmeddelande, som säger att den nya organisationen ska skapa nya samordingsvinster.

Veslemøy Heintz tror dock att uppsägningarna kommer att leda till att en del verksamhet måste läggas ned.

- Exakt vilka de verksamheterna är kan jag inte säga nu, säger hon.

Isa Andersson

isa.k.andersson@sr.se