Långt oljebälte utanför Öland

Ett två och en halv mil långt och 100 meter brett oljebälte har upptäckts av Kustbevakningens flygplan 14 sjömil öster om Ölands södra udde. Uppskattningsvis handlar det om 3 000 liter olja som har släppts ut av ett fartyg.
Ett av marinens fartyg är under måndagen ute vid bältet för att undersöka det och man kommer att flyga över området igen. Ett miljöskyddsfartyg ska också göra noggrannare kontroller av oljan om man hinner innan den tunnas ut. Något misstänkt fartyg finns inte.