Rara lavar i Fotskäl

Flera värdefulla och sällsynta lavar och mossarter har hittats på Fotskäls kyrkogård. Naturmiljön har visat sig vara så unik att den enligt biolog Svante Hultengren bör skyddas. Svante Hultengren har gjort en inventering av kyrkogårdens växtliv på uppdrag av Marks kommun.
Kyrkogårdar fungerar ofta som frizoner för växter som inte klarar för mycket påverkan av människan - eftersom träden på där ofta får stå orörda under väldigt lång tid.