samhälle

Kraftig ökning av självmordshot

Sedan den nya sjukförsäkringen trädde i kraft har antalet självmordshot ökat kraftigt hos Försäkringskassan.

Förra året framfördes 503 självmordshot. 2008 var siffran 19, det var innan sjukförsäkringssystemet slog i genom. Men enligt Torgny Collin, säkerhetschef på Försäkringskassan, är det fler faktorer som spelar in.

– Det ekonomiska läget i Sverige spelar in. Vår egen omorganisation innebär att vi möter människor inte bara via telefon och på våra kontor, utan även i hemmen och på arbetsplatserna. Dessa nya kontaktytor bidrar också till det ökade antalet självmordshot, säger Torgny Collin till Västerbotten-Kuriren.

Fjolårets antal självmordshot är ändå en minskning med 14 procent jämfört med året dessförinnan. Ofta kommer självmordshoten från förtvivlade människor som fått besked att de blir utförsäkrade.

Flera handläggare har också blivit hotade. 415 anmälningar kom in förra året där en handläggare blivit hotade, trakasserade eller utsatta för våld.

– Men det förekommer bara något enstaka fall av våldsamma situationer, säger Torgny Collin.