Kommunala försäkringar införs

I protest mot de allt dyrare kommunförsäkringarna startar två kommuner, Gävle och Sundsvall, ett eget försäkringsbolag.
Det senaste året har många kommuner fått självrisken vid skada kraftigt höjd - i Gävles och Sundsvalls kommunförsäkring till exempel steg självrisken från en till fem miljoner från årsskiftet. Nils Hidland, som är säkerhetsansvarig i Gävle kommun, säger till Ekot att det egna försäkringsbolaget inte ska ha något vinstintresse. Formellt väntas fullmäkrigeförsamlingarna i dom två kommunerna klubba beslutet i april - och därmed bli först med att bilda ett eget försäkringsbolag.