Arbetsförmedlingen öppnar kontor i Etiopien

2:04 min

Arbetsförmedlingen ligger i startgroparna för att öppna kontor i Etiopiens huvudstad Addis Abeba. I ett pilotprojekt ska arbetsförmedlare på plats förbereda de somalier som har fått uppehållstillstånd i Sverige som anhöriginvandrare men ännu inte kommit hit.

– Vi vill framförallt informera de här individerna att när de kommer till Sverige kan de få hjälp av Arbetsförmedlingen, och att vi kan bidra med insatser under två år på heltid, säger Mattias Wahlsten, samordnare för etableringsfrågor på Arbetsförmedlingen.

– Kan vi hjälpa till med att förbereda de här individerna inför detta tror vi att det finns tidsvinster helt enkelt inför de här personernas etablering, säger han.

Av de omkring 4 000 somalier som sedan ungefär ett år har fått uppehållstillstånd till Sverige som anhöriginvandrare, har de flesta, knappt 3 000 inte kommit hit än.

De flesta väntar i Addis Abeba, där den svenska ambassaden finns och där flest ordnat med sitt uppehållstillstånd.

Somaliska organisationer i Sverige har tidigare uppmanat svenska myndigheter att likt andra länder öppna kontor där somalier väntar på att emigrera, och nu ska det alltså bli av.

Mattias Wahlsten besökte nyligen Addis Abeba för att undersöka hur det här projektet ska se ut.

Tanken är nu att en handfull arbetsförmedlare på plats ska göra en första kartläggning av yrke, utbildningsbakgrund, kanske översättning av betyg och se vilka kurser i Sverige som kan passa och även var i landet som det kan finnas passande jobb.

– De som ska arbeta med det här kommer vara arbetsförmedlare som i dag arbetar med Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag. Vi har också arbetsförmedlare som pratar somaliska, säger Mattias Wahlsten.

När ni var i Addis Abeba, tyckte ni att de som väntar där är motiverade att ta del av det ni kan erbjuda?

– De som jag mötte och pratade med är oerhört motiverade. Jag tror att vi på ett värdefullt sätt kan bidra med den här typen av insats, inte minst för individen men också för vår egen förberedelse.

De anhöriginvandrare som deltar kommer inte att få någon ekonomisk ersättning, och tiden kommer inte heller att räknas av från den två år långa etableringsperioden som väntar när de kommer till Sverige. När exakt det här projektet ska börja är inte klart än.

– Vi jobbar på nu för att belysa alla olika aspekter av det här uppdraget. Inte minst för att se vart vi kan bedriva verksamheten, vart personalen kan bo. Men vår förhoppning är att det här ska komma igång så snart som möjligt, säger Mattias Wahlsten på Arbetsförmedlingen.