Sänkt straffavgift för försenad trängselskatt

0:40 min

Straffavgiften för den som glömmer att betala trängselskatt i tid kommer att sänkas, från 500 kronor till 100 kronor. Det föreslås i en utredning av trängselskatterna som lämnades till regeringen på torsdagen. Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd välkomnar beskedet.

– Det som framför allt enskilda människor blir irriterade över är att straffavgiften på 500 kronor i dag inte står i rimlig proportion till det de missat att betala in. Det är något jag välkomnar att utredaren föreslagit ändring på, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Trängselskatterna, som sedan årsskiftet tas ut i både Göteborg och Stockholm, har setts över av den så kallade vägtullsutredningen. Den vanliga förseningsavgiften ska alltså sänkas enligt utredaren, däremot kommer den som missar räkningen trots en påminnelse att tvingas betala 500 kronor i tilläggsavgift.

Utredningen föreslår att trängselskatten bara ska betalas en gång i kvartalet, i stället för varje månad som i dag.

Förutom sänkta straffavgifter ska även utlandsregistrerade bilar omfattas av trängselskatten i framtiden.

– Det kommer innebära att vi får lika förutsättningar för alla, oavsett varifrån man kommer. Det är bra av konkurrensskäl och innebär att trängselskatten tas ut för det som den är till för, oavsett vem som kör, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Förändringarna föreslås träda ikraft vid årsskiftet.