اجرای «روز دروغ» در استکهلم

اجرای نمایشی به زبان فارسی با زیرنویس سوئدی از فردا، شنبه ۹ فوریه درتنستا درحومه استکهلم آغازمی شود. این نمایش  روز دروغ نام دارد و براساس نوشته ای از محمدیعقوبی درباره ی شرایط زندگی یک زوج جوان مهاجر درسوئد، توسط یعقوب کشاورز تنظیم و کارگردانی شده است.
بازیگران این نمایش روشنک  انوشفر، رؤیا بامزر، نوشین مینایی فرد و یعقوب کشاورز هستند.
اجرای این نمایش در روزهای ۱۰، ۱۶ و ۱۷ فوریه نیز درسالن Blå Huset  در Tensta  ادامه خواهدداشت.