Jåhkåmåhkke/Jokkmokk

Röster om Sametingsvalet

Nu startar valrörelsen på allvar. Vi tog tempen på några väljare under Jokkmokks marknad.