Flisbranden släckt

Räddningstjänstens arbete med branden i flislagret vid Beleverket i Hässleholm igår kunde avslutas vid sjutiden på kvällen.
Branden upptäcktes vid åttatiden på morgonen. Då märkte personal på värmeverket att det rök ur flislagret. Arbetet med att släcka elden pågick alltså hela dagen, bland annat lastades en stor mängd flis bort från det ställe där det brann.