Lyckat projekt hjälper unga gotländskor att få jobb

2:01 min

Flera unga kvinnor som tidigare inte klarat utbildning eller arbete har nu fått jobb via projektet Unga kvinnor som letts av Finsam Gotland. Syftet är att unga kvinnor med neuropsykiatriska funktionshinder ska arbetsträna och få riktiga jobb så att de inte längre är beroende av socialbidrag.

Efter två år har 2 av de 19 kvinnorna i projektet fått jobb, ytterligare 8 är anställningsklara och flera har börjat studera.

Projektledaren Susanne Johansson tror att man efter tre år kommer att ha nått målet att tio av tjejerna ska ha fått varaktiga jobb. 4,7 miljoner kronor har satsats i projektet, pengar som Susanne Johansson tror att samhället kommer att få tillbaka i form av bland annat minskat försörjningsstöd och mindre utanförskap.