Fler besök hos sjukhuskyrkorna

Nu märker också sjukhuskyrkorna av neddragningarna och bespringarna inom vården.
Under de senaste året har allt fler anställda vänt sig till prästerna för att de mår dåligt och lider av stress . Ronnie Strömgren som är sjukhuspastor på höglandssjukhuset i Eksjö säger att de i Eksjö fått utöka sini bemanning för att hinna med att ta hand om alla anställda som lider av stress och utbrändhet. Att dom anställda inom vården mår dåligt är inget unikt för höglandssjukhuset. Enligt Ronnie Strömgren så har även hans kollegor på andra sjukhuskyrkor i länet märkt av en ökad efterfrågan på hjälp.