linköping

Biskop Brask firas hela året

I dag startar jubileumsåret kring biskop Brask med en gudtjänst i hans anda i Linköpings domkyrka. I år är det 500 år sedan Hans Brask blev biskop i Linköpings stift.

Vid gudstjänsten kommer biskop Martin Modéus och de andra prästerna bära tidstypiska medeltid/renässanskläder och det uppmanas också besökarna att göra.

Jubileumsåret innehåller utställningar, föreläsningar, vandringar i hela länet och det firas också med en konsert.

Brask är mest känd för den så kallade brasklappen. Det sägs om Hans Brask, när han tvingades underteckna och sätta sitt sigill på 1517 års riksdagsbeslut att avsätta ärkebiskop Gustaf Trolle, att han under sigillet stack in en liten lapp, på vilken han hade skrivit "Härtill är jag nödd och tvungen".