Kritik mot Lilla Edets kommun

Lilla Edets kommun kritiseras i en oberoende granskningsrapport för att inte ha kontroll över personalpolitiken. Enligt konsultfirman KPMG som granskat kommunen, saknas bland annat insyn och kontroll över hur mycket personal som anställs.
Dessutom känner de anställda sig inte delaktiga i kommunens mål.