Storkök duktiga på Eko-mat

Inom Västra Götalands län serverar storköken nästan alltid något som odlats fram ekologiskt. Det framgår av en undersökning som gjorts av Näreko, och som är ett samarbete mellan Hushållningssällskapet, kommuner, länsstyrelsen och regionen.
Totalt har 52 kostchefer för storkök som lagar mat till skolor, sjukhus och service-hus svarat på När-ekos enkät. Särskilt duktiga på att servera mat som tagits fram ekologiskt är, enligt Näreko, de kommunala storköken i Lilla Edet, Trollhättan, Vänersborg och Sotenäs.