Länsstyrelse-ja till bygge vid Seminarieparken

1:20 min

Länsstyrelsen i Uppsala avslår de överklaganden som gjorts mot detaljplanen för kvarteret Seminariet i Uppsala.

Både föreningen Vårda Uppsala och personer som bor i närheten av Seminarieparken hade överklagat kommunens beslut om detaljplan. De menar bland annat att byggplanerna skulle förstöra grönytan och göra parken mindre tillgänglig.

Men länsstyrelsen gav idag för andra gången grönt ljus till bygget. I slutet av förra året kom länsstyrelsen fram till att området är av riksintresse, men i ett oenigt belsut konstaterades då att bygget ändå inte skulle leda till så stor skada att det skulle stoppas.

När de nu skulle ta ställning till överklagandena av kommunens detaljplan så är slutsatsen liknande:  Bygget kommer inte att leda till så stora olägenheter att det ska stoppas - och kommunen har gjort en rimlig avvägning av olika intressen.

Men sista ordet är troligen inte sagt. Ilona Szatmari Waldau är ordförande för föreningen Seminarieparkens vänner:

– Vi kommer att stötta dem som överklagat så att de går vidare och gör riktigt bra överklaganden so får rätt i nästa instans.

– Uppsala går miste om en väldigt fin parkmiljö om bygget blir av, säger Ilona Szatmari Waldau.