Kittelfjäll

Väg i fjällnatur väcker känslor

1:45 min

Ett väg som byggts rakt in i obruten fjällnatur väcker irritation i Vojmådalen. Vägen har byggts i höst av berörda markägare efter att den danske investeraren Torben Sperling tog initiativet till den. Att personer som kommer utifrån kan exploatera naturen så här lätt gillar inte företagaren Kenneth Andersson i Dikanäs.