HVB-hem kontrolleras

För första gången planerar nu länsstyrelsen en systematiskt kontroll av förhållandena på de totalt 22 privata HVB-hem för utsatta ungdomar som finns i Gävleborg.
Kartläggningen beräknas färdig först nästa år eftersom resurserna för tillsynen är små.
Även berörda kommuner har av länsstyrelsen uppmanats delta i arbetet.
Det här sker samtidigt som Riksrevisionsverket just nu utreder länsstyrelsernas möjligheter att utöva effektiv tillsyn av HVB-hemmen.
Intresset för att starta privata så kallade Hem för vård och Boende är rekordstort. De senaste 10 åren har den privata HVB-sektorn, i vilken kommunerna köper vårdplatser, vuxit till att omfatta 80 procent av de sociala myndigheternas barn- och ungdomsvård. Länsstyrelsens tillförordnade socialdirektör Christina Markstedt har ingen förklaring till intresset, men konstaterar att de privata HVB-hemmen vid socialtjänstlagens tillkomst bara uppfattades som ett komplement till den offentliga vården.