Varannan konstnär har inte råd att ställa ut

2:36 min

Nästan hälften av de svenska konstnärerna har inte råd att göra en utställning, det visar statistik från konstnärernas riksorganisation. På Centralgalleriet I Gävle pågår just nu en utställning som heter I'm sorry, där konstnären Karin Jonsson ber om ursäkt för sin utställning.

- Den heter I'm sorry och bygger på det faktum att jag inte hade råd att göra den utställningen som jag ville, säger konstnären Karin Jonsson

Varför kostar det pengar att producera konst?

- Alla har ju materialkostnader och så ska man räkna in arbetstiden.

2011 genomförde Konstnärernas riksorganisation KRO/KIF en enkät som visar att bland drygt 1500 svarande konstnärer så hade 39 procent tackat nej till att genomföra en utställning de senaste tre åren för att man inte hade råd. Samma enkät visar att nästan hälften av de verksamma konstnärerna uppskattar att de investerar mer än 75 procent av sin arbetstid i den konstnärliga verksamheten. Men hälften av de svarande uppger att de får in mindre än 25 procent av sina inkomster från verksamheten.

Stefan Ahlenius är  utredare på Konstnärsnämnden. Han förstår att många konstnärer anser att det krävs att man investerar långt mer tid i verksamheten, än man kan få igen ekonomiskt.

- Jag vet ju att många konstnärer säger att de själva är den största kultursponsorn i samhället, och det kan man ju till viss del ge dem rätt i.

Och att villkoren för yrkesverksamma konstnärer är knappa och att det är svårt att ha råd att bedriva sin verksamhet visar också studier från Konstnärsnämnden. I en rapport från Konstnärsnämnden från 2010 konstaterade man att kvinnliga konstnärer får färre barn än befolkningen i genomsnitt, vilket går hand i hand med osäkra ekonomiska villkor. En annan rapport visar att 25 procent hade tagit emot pengar från närstående under 2008 - att jämföra med 1 av 10 i befolkningen. Det visar både på den kärva ekonomiska situationen men Stefan Ahlenius tror att det också handlar om att gamla samhällsstrukturer lever kvar i kulturbranschen.

- Det vittnar väl om två grejor. Dels att de behöver stöd för att de har låga inkomster. Men det måste också i någon mening betyda att det finns anhöriga som har råd att stödja konstnärer. Och då kommer vi in på det att konstnärer fortfarande kommer från ganska välbärgade miljöer. Vi kan konstatera att politiken verka ligga längre fram i sitt sätt att formulera sig än vad samhället faktiskt gör.

Karin Jonsson tycker att konstnärers villkor är undermåliga - och att synen på hur konstnärers livsvillkor har passerat sitt bästföredatum.

- Allt kostar lika mycket för mig som för alla andra, men man förväntar sig att jag ska lida lite och ha det ungefär som på 1800talet. Inställningen till konsten är kanske okej men inställningen till konstnärerna är urtida.

Under våren kommer Konstnärernas riksorganisation genomföra en ny enkät bland medelmmarna. Och mer om konstnärernas villkor hör ni i Nya vågen måndag 14:03 i P1.