Felen vid utbetalningar av pengar från EU ökar

1:25 min

Stora felaktigheter i utbetalningar av EU-pengar gör att Sverige i dag röstar mot att ge EU-kommissionen ansvarsfrihet. Finansminister Anders Borg anser att utvecklingen har gått åt fel håll.

– Det borde naturligtvis vara så att man la större energi på att använda pengarna på ett korrekt sätt, säger Anders Borg.

Enligt EU:s revisorer har det skett en ökning av felaktigheter när EU betalar ut till exempel landsbygdsstöd. 2009 låg den sannolika felnivån på i genomsnitt 3,3 procent. I den senaste rapporten, för 2011, låg felprocenten på 3,9 procent.

Det är bara en liten del av felaktigheterna som beror på fusk och bedrägerier med EU-stöd. Betydligt oftare handlar felen om svårigheter att förstå alla detaljer i lagstiftning och ansökningshandlingar.

En stor majoritet av EU-länderna kommer i dag rösta för att ge EU-kommissionen ansvarsfrihet för 2011, men Sverige, Nederländerna och Storbritannien kommer markera sitt missnöje genom att, för andra året i rad, rösta nej.

– Vi har ju sagt att vi kan tänka oss att rösta för ansvarsfrihet om man ser påtagliga förbättringar. Nu har det gått i motsatt riktning, det har alltså blivit försämringar. Eller om man dessutom kan se att kommissionen gör kraftansträngningar på bred front för att förbättra systemen. Vi har inte uppfattat att det är på det sättet, och då är det rimligt att vi röstar nej.

Men varför är det i så fall inte fler länder som stöttar detta än Sverige, Nederländerna och Storbritannien?

– Det tror jag att det över tid med stor sannolikhet kommer bli, för det finns en stor upprördhet här.