Rekordmånga söker skuldsanering

1:20 min

Antalet personer som ansöker om skuldsanering fortsätter att öka. Under 2012 ansökte 9 000. Det är nytt rekord.

Per-Olof Lindh som är enhetschef för skuldsanering på Kronofogdemyndigheten konstaterar en stadig ökning:

– Ökat har det gjort, och det gör det varje år. Från 2011 till 2012 ökade det med sju procent. Det är väl en ganska normal ökning de sista åren, så det stiger hela tiden, säger Per-Olof Lindh.

För tio år sedan sökte 3 000 personer skuldsanering. Förra året var de 9 000. En ökning med 200 procent.

Enligt Per-Olof Lindh beviljas sex av tio som söker, en skuldsanering. Då avskrivs skulderna på fem år, och under tiden lever man på existensminimum. 

2011 ändrades lagen så att det skulle bli lättare att få skuldsanering. Bland annat tog man bort betydelsen av skuldernas ålder. Men samtidigt kom en vägledande dom i Högsta domstolen som, tvärtom, gjorde det svårare att få skuldsanering.

– Ungefär exakt samma tidpunkt kom Högsta domstolen med ett beslut som sa att den kvalificerade insolvensen, alltså den tid som man bedömer att en människa inte klarar av att betala sina skulder höjdes från ett snitt på åtta till tio år till upp mot 15 år. Det gjorde att färre fick skuldsanering.

– De här har nog tagit ut varandra.

En statlig utrednings tittar nu på skuldsaneringsfrågan igen. Den ska vara klar i oktober.

– Syftet är att förenkla skuldsaneringsförfarandet så att fler kan söka, säger Per-Olof Lindh.