Platsbrist på fängelser

På anstalterna i Kristianstad ska man ta in fem extra interner utöver dem som det finns rum för.
För att lösa platsbristen gör man gör om besöksrum till bostadsrum och ett par enkelrum görs om till dubbelrum. Lena Lööw som är kriminalvårdschef i Kristianstad säger att rehabiliteringen av de intagna blir lidande av överbeläggningarna. Platsbristen på fängelserna är ett fenomen som gäller hela Sverige.