Bibliotek i barnens smak

Halmstad kommun har bett barnen tycka till om hur det nya stadsbiblioteket ska utformas.
500 barn har fått vara med i enkäten.
Något som barnen saknar i dagens kulturverksamhet har visat sig vara möjligheten att få vara mer aktiva, och få skapa själva, till exempel genom att måla. De ansvariga bakom undersökningen tror att barnens önskemål kan bli uppfyllda när det nya biblioteket i Halmstad är klart.