Miljögifter från utvinningen av oljesand

2:03 min

Jakten på olja har fått Kanada att storsatsa på utvinning ur sina enorma reserver av så kallad oljesand, trots att det leder till betydligt högre klimatutsläpp än traditionell råolja. Nu visar dessutom forskare för första gången att cancerframkallande ämnen från brytningen läckt ut i sjöar nära oljesandsindustrin.

Oljesand består av sand, lera och vatten blandat med en svart, tjärliknande typ av råolja som kallas bitumen och i Kanada finns den under mark på en yta stor som halva Norrland i delstaten Alberta. Första steget när den ska utvinnas är att fälla skog, sen grävs oljesanden upp med gigantiska grävmaskiner i dagbrott eller pressas upp med naturgas från de djupare källorna.

Trots forskning som tidigare visat på föroreningar i naturen, har det inte gått att koppla resultaten till industrin, eftersom det har saknats data från tiden innan oljesanden började utvinnas.

Nu har två kanadensiska forskarteam tagit prover från bottenlagren på sex sjöar nära oljesandsutvinningen. När de jämförde lager från olika tider såg de att sedan oljesandutvinningen började på 60-talet har halterna ökat av giftiga, så kallade PAH:er. PAH:er är cancerframkallande kolväten och just den typ som hade ökat vet man sen tidigare kan bildas när man till exempel omvandlar oljesand till flytande olja.

Halten PAH:er har ökat med mellan 2,5 till 23 gånger beroende på avståndet till utvinningen och vindriktningen, säger professor John Smol vid Queens University som är en av forskarna bakom studien.

Det var bara i sjön närmast utvinningen som mängden PAH:er översteg de kanadensiska gränsvärdena, så att de befaras kunna påverka naturen. Eftersom studien är så pass ny vet forskarna väldigt lite om spridningen och konsekvenserna av dessa utsläpp.

Idag produceras 1,6 miljoner fat olja från oljesanden per dag och den kanadensiska energimyndigheten spår mer än en fördubbling fram till år 2020, något som oroar vattenforskaren David Shindler.
– Det största problemet är inte själva oljesanden, utan mängden och farten allting sker i, man expanderar snabbt istället för att ta reda på varför dessa problem uppstår och lösa dem, säger ekologiprofessor David Shindler vid University of Alberta.

Ref: Kureka, J. et al. Legacy of a half century of Athabasca oil sands development recorded by lake ecosystems, PNAS vol. 110, 2013. no. 5 1761-1766. doi: 10.1073/pnas.1217675110

Reporter: Jan Soja
vet@sr.se