Kina större handelsnation än USA

1:45 min

Kina har nu gått om USA som världens största handelsnation. Och den ständigt ökande aktiviteten märks av i Kinas hamnar.

Enligt uppgifter från de kinesiska tullmyndigheterna uppgick Kinas samlade import och export av varor förra året till 3,87 biljoner amerikanska dollar. Motsvarande siffra för USA var 3,82 biljoner dollar.

– Antalet containrar här har ökat ordentligt jämfört med tidigare. Det råder ingen tvekan om att de blir fler och fler för varje år, säger den 34-årige hamnarbetaren Guo, samtidigt som han drar upp dragkedjan till sin orangea overall. 

Bakom honom dundrar en lastbil förbi på väg ut från hamnen och in i Kina, med en blå container märkt "Hamburg" på släpet.

Trots att de flesta i Kina den här veckan är lediga på grund av det kinesiska nyåret, så är aktiviteten febril här i hamnen i staden Xiamen i södra Kina.

Höga röda kranar lastar containrar på och av fartyg i en strid ström. Staplar av olikfärgade containrar fyller hamnen likt höghöghus.

Det som framförallt har ökat på senare år är importen till Kina. I takt med den ekonomiska tillväxten har kineserna börjat handla mer och mer från omvärlden.

Hamnen i Xiamen är en av Kinas största.

Fortfarande är dock det kinesiska handelsöverskottet stort, förra året uppgick det till mer än 231 miljarder dollar. Det kan jämföras med USA, som hade ett handelsunderskott på cirka 700 miljarder dollar i fjol.

Att Kina nu gått om USA betraktas av många som en milstolpe. USA har haft en stabil förstaplats som världens ledande handelsnation ända sedan slutet av andra världskriget.