Missnöje bakom fler friskolor

Nästan hälften av de föräldrar som väljer friskolor till sina barn, gör det för att dom är missnöjda med den kommunala skolan. Det visar en doktorsavhandling som gjorts på lärarhögskolan i Malmö.
4 fristående skolor i skånska kommuner har undersökts. Förutom intervjuer har alla föräldrar fått svara på varför de väljer en friskola, och så många som hälften gör det alltså för att de är missnöjda med den kommunala skolan. Det handlar bland annat om att barnen blir mobbade i den kommunala skolan.