Nya besparingar inom skolan

Barn- och utbildningsförvaltningen på Gotland ser ut att gå mot ett underskott på 20 miljoner kronor i år.
Ungefär hälften av underskottet 9,5 miljoner kronor, kommer från ökade lönekostnader. För att minska kostnaderna har rektorerna fått ökade besparingskrav samt att fyra dagbarnvårdare föreslås sägas upp. I ett brev till samtliga chefer inom Barn och utbildningsförvaltningen uppmanar förvaltningschef Lars Danielson nu till största möjliga återhållsamhet när det gäller inköp, stöd och service. Han avslutar dock med att det ekonomiska trycket på skola och barnomsorg väntas lätta nästa år med hänvisning till budgetberedningens förslag och ytterligare statliga bidrag till personalförstärkningar inom skola och fritidshem.