Ojämlikheter i vårdutnyttjande

Ny statistik över hur vården utnyttjas i Västra Götaland visar på stora ojämlikheter. Äldre kvinnor lider i tysthet, medan medelålders män ser till att få vård så fort som möjligt.
För att minska köerna inom sjukvården har nya möjligheter öppnats för patienterna. Sen i somras har man rätt att söka vård var som helst i landet, för att slippa fastna i dom långa köerna till sjukhusen i Västra Götaland. Vid årsskiftet infördes behandlingsgarantin, som säger att alla som väntat mer än ett år på att få behandling, ska få hjälp av sjukvården till snabbast möjliga vård. Men när dom båda vägarna utvärderas, så visar det sig att det i huvudsak är fyrtitalister, med en viss övervikt för män, som utnyttjar valfriheten. Dom som väntat längst och som till slut får hjälp genom behandlingsgarantin är äldre kvinnor.