Kärnkraften tappar mark i Europa

2:08 min

Om mindre än 20 år kan kärnkraften i Europa till största delen ha försvunnit. En betydande del av reaktorerna börjar närma sig slutet på sin livslängd. Samtidigt byggs det idag i hela Europa bara 14 nya reaktorer. Det visar statistik och en sammanställning över samtliga europeiska reaktorer som Vetenskapsradion har gjort.

Det är ett väldigt oväsen i det nedlagda kärnkraftverket i Greifswald i Tyskland, där hundratals personer arbetar med att riva anläggningen och det är ett oväsen vi kommer att få höra mer av i framtiden. För kärnkraftverken i Europa blir bara äldre och äldre och färre och färre och många kommer de kommande åren att behöva rivas.

Vetenskapsradion har gått igenom samtliga kärnreaktorer som är i drift i Europa idag och bland länderna med mer än en reaktor så har Sverige den näst äldsta reaktorparken. Samtidigt pågår för få nybyggen för att väga upp de reaktorer som de kommande åren beräknas tas ur drift. Det byggs idag bara 14 nya reaktorer i hela Europa. Många av dem kraftigt försenade och långt över budget.

De 14 som nu byggs ska jämföras med att 150 av dagens 180 kärnreaktorer kan vara nedlagda inom mindre än 20 år. Alla dessa reaktorer har då blivit äldre än de 40 år som de var byggda för att hålla. Det visar en rapport från energiforsknings- och konsultföretaget Global Data. Visserligen satsar ägarna på att förlänga driftstiden, som till exempel i Sverige, men det kommer att vara långt ifrån ekonomiskt lönsamt i alla reaktorer. Det menar kärnkraftsanalytikern Mycle Schneider via Skype.

– Det är mycket osannolikt att många enheter kommer att överleva åldersgränsen på 40 år, anser kärnkraftsanalytikern Mycle Schneider.

Den här nedåtgående trenden handlar inte om Fukushima-olyckan, enligt Mycle Schneider som är rådgivare åt både EU-kommissionen och flera europeiska regeringar i energifrågor. Nedgången har pågått länge och beror enligt Schneider på att det tar för lång tid och är för dyrt att bygga nya kärnkraftverk.

– Om det fortsätter så här så kommer det om 20 år bara att finnas resterna kvar av en industri som var betydelsefull årtionden tillbaka, anser Mycle Schneider.

En mer konservativ uppskattning kommer från EU som räknar med att vart trejde kärnkraftverk kommer att behöva tas ur drift fram till 2025 och företrädare för svenska kärnkraftsindustrin säger att de visst kan fortsätta köra reaktorerna tills de är både 50 och 60 år gamla innan de behöver skrotas. Mer om det i idag kl. 13.35.

Referenser:

  • World Nuclear Industry
  • EU-sammanställning av
  •  som visar som visar att 150 kärnkraftverk i Europa kan läggas ned till 2030
  • EU räknar med

Tabell: