Utvinning av oljesand enormt energikrävande

2:40 min

Utöver stora ingrepp i landskapet och utsläpp av olika föroreningar till naturen är oljan från oljesanden också en riktigt klimatvärsting. Stefan Henningsson, klimatexpert på Världsnaturfonden förklarar varför:

– I och med att man pressar ner ånga eller naturgas långt ner i marken för att få upp den här oljan så använder du väldigt mycket mer energi.

-- Det finns ett mått som kallas Energy Returned On Energy Invested (EROEI) , alltså hur mycket energi du måste tillföra för att få ut energi. Och jämfört med vanlig olja så är det sex gånger mer energi som måste in för att få ut samma mängd olja, jämfört med olja från Saudiarabien eller Norge.

Omräknat i koldioxidutsläpp blir det minst tre gånger högre utsläpp för olja från oljesand. Men det finns också beräkningar som säger sju till tretton gånger högre utsläpp, berättar Stefan Henningsson.

Så vad betyder det för klimatarbetet om man börjar utvinna den här oljan på bred front?

– Vi måste ju nå en utsläppstopp globalt 2017. Vi får högst släppa ut en tredjedel av de befintliga olje- kol- och gasreserverna. Så för att stanna under en två graders uppvärmning finns inte det här med i ekvationen.

Då borde oljesanden få ligga kvar om vi ska klara det?

– Ja, stanna kvar i tandkrämstuben.

Statoil planerar öka sin oljesandsutvinning

Ett av de bolag som nu planerar att öka sin utvinning av oljesand i Canada är det norska oljebolaget Statoil. Statoil köpte licenser för att börja leta efter olja i Albertfältet 2007 och har sedan dess drivit ett första pilotprojekt som idag ger knappt 10 000 fat olja/dag, vilket är mycket litet om man jämför med bolagets hela produktion som ligger på 2 miljoner fat olja per dag.

Men nu ska man alltså gå vidare och inom fem år hoppas Statoil kunna utvinna upp till 80 000 fat olja/dag från Canadas oljesand. Det berättade Statoils informationschef Bård Glad Pedersen när vi ringde upp honom och frågade varför Statoil väljer att fortsätta med den här utvinningen, trots all kritik.

Förnyelsebar energi kommer inte på långa vägar att räcka till för världens ökande behov av olja sa alltså Bord Glad Pedersen som också berättade att Statoil hoppas kunna utveckla teknik för att minska sina klimatutsläpp från oljesandsutvinningen med 40% till 2025.

Idag står oljesanden för omkring 7 gånger så mycket koldioxidutsläpp som oljeutvinningen på norsk sockel.

Men Stefan Henningsson håller inte med Statoil.

– Det är klart att vi har ett växande behov av energitjänster. Men det vi måste göra är att effektivisera, effektivisera, effektivisera och gå över till förnybart... Det är enda chansen att klara av klimatfrågan, det säger även IEA.

Men de ska ju satsa på ny teknik och få ner utsläppen med 40 procent?

– Jo men då jämför de ju med en nivå där det är sju gånger högre utsläpp än vanlig olja. Så då är du ju ändå nere på fyra gånger högre utsläpp än vanlig olja 2025. Så det är fortfarande väldigt höga utsläpp. Förtio procent är ju ingenting i sammanhanget.

Statoil ägs till 67% procent av norska staten och utvinningen är kontroversiell.