Nils Harnesk: Gruvorna är Norrbottens förbannelse

10 min

Medan många talar om gruvor som Norrbottens räddning och framtid målar debattören Nils Harnesk upp en helt annan bild i sin blogg, där utvecklingen är dyster.

Nils Harnesk, arkeolog, socialdemokrat och debattör i Luleå, vänder sig mot det han tycker är en okritisk granskning av gruvindustrin.

– Jag tycker mig se vissa tendenser i utvecklingen som jag vill lyfta fram och bemöta, säger han och pekar på automatiseringen av gruvorna där verksamheten i framtiden kan fjärrstyras och hur naturen och miljön påverkas negativt av industrin.

– Vi har landets högsta tillväxt men det avspeglar sig inte i mycket mer sysselsättning eller gynnar vår ekonomi som helhet, säger Harnesk.