Ingen bensin från oljesand på svenska mackar - än så länge.

Många har frågat oss om vi redan idag kan tanka bensin som gjorts av olja utvunnen ur oljesand. Enligt Gröna Bilister som granskat frågan är svaret nej.

– Vi har huvudsakligen bensin och diesel gjord på rysk olja, en del från Algeriet och en del från andra ställen. Men ingenting från oljeskiffer eller tjärsand än så länge, svarar Mattias Goldamann, talesman för Gröna Bilister.

Vad skulle det innebära om vi fick det på svenska mackar då?

-- Klimatmässigt skulle det innebära att en snål, miljöklassad bil plötsligt har utsläpp i klass med den värsta monstersuvven. Samtidigt som man då blir medskyldig till enorma miljöingrepp där man får fram de här oljevarianterna.

Är det bara en tidsfråga innan det blir verklighet i Sverige?

– Jag tror att man med lagstiftning och konsumenttryck kan stoppa det. Därför att det går ju stick i stäv mot alla klimatambitioner som EU, regeringen och vi litet till mans har.

– Men med nuvarande lagstiftning, och nuvarande bränslekvalitetsdirektiv från EU så finns det väldigt stora risker att vi faktiskt får sådan här riktig fulolja på svenska mackar.

Vad kan man som konsument göra om man känner att det här vill jag absolut inte bidra till?

Det enkla svaret är att ta ett stort steg bort från de fossila bränslena.

– Därför att även om vi skulle få bensinbolag i Sverige som garanterar att det är tjärsand och oljeskifferfritt, så är tillgången på olja så begränsad så att när man får en liter "finolja" i sin bil i form av bensin eller diesel, så bidrar man ändå till att det blir mer av "fuloljan" totalt sett.

– Väljer man biogas, eldrift eller etanol då är man garanterat fri. Det är enda sättet som jag ser det.

( Uppgifterna om oljans ursprung är från Gröna Bilisters kommande bränslerapport)