Moderaterna vill ha betyg från tredje klass

Moderaterna föreslår vill att det införs betyg redan från årskurs tre. Partiet vill också ha fler nationella prov och mer undervisning i matematik, svenska och engelska.

Det skriver finansminister Anders Borg och Thomas Tobé, ordförande i utbildningsutskottet på DN Debatt. De båda skriver att partiet förnyar sin skolpolitik för att lyfta elevernas resultat i skolan.

På en presskonferens under morgonen säger Tomas Tobé, moderat riksdagsledamot och ordförande i utbildningsutskottet, att Moderaterna tycker att det är viktigt att så tidigt som möjligt få återkoppling i skolan, särskilt för dem som inte kommer från familjer med en stark utbildningstradition.

– Är det så att man har en annan bakgrund är det väldigt viktigt att tidigt få en bedömning, säger Tomas Tobé.

Enligt Moderaterna är betyg viktigt för kunskapsutvecklingen och likvärdigheten. Det ska ge rektorer och huvudmän information om vilka elever och skolor som behöver extra stödinsatser, enligt partiet.

Förutom tidigare betyg föreslås också bland annat att skolplikten utökas till att också gälla sexåringar i förskolan och att eleverna får mer undervisning i matematik, svenska och engelska. Man vill även ha fler nationella prov och stärka lärrarollen.

Partiet vill även se ett tydligare indviduellt stöd för elever. Tomas Tobé säger att man tittat mycket på Finlands modell och partiet vill ha en miljardsatsning på fler speciallärare.

– I Sverige behöver man nästan en diagnos för att få rätt till stöd. Både lokalt och nationellt har man ökat stödet, men stödet kommer försent. Vi behöver en ny modell enligt finsk modell. Det särskilda stödet ska komma så tidigt som möjligt, säger Tobé.

Kostnaden för förslagen ligger på omkring 5 miljarder och att en del av förslagen kommer att bli skarpa vallöften från alliansen, medan andra handlar om reformambitioner, enligt Tobé.

– Min och skolgruppens ambition är att vi ska ha ungefär 3 miljarder i skarpa vallöften som vi Moderater kommer att driva, sedan kan vi ha annat som handlar om reformambitioner.

Förslaget om utökad matematikundervisning kommer att kosta en halv miljard, enligt Moderaterna.

– Vill vi gå vidare sedan med satsningar i svenska och i engelska är det snarare reformer som kommer att bli ambitioner på sikt.

Ibrahim Baylan, Socialdemokraternas utbildningspolitiske talesperson, tycker att det är för tidigt att börja prata om ännu ett nytt betygssystem.

– Vi har ju precis kommit överens om ett nytt betygssystem. Jag tror att det är viktigt att det får hålla i åtminstone 10-15 år. Jag tror att lärarna behöver mer tid för undervisning och inte mer tid för administration och mätning, säger Baylan till TT.