Vår medicin ändrar fiskars beteende

1:19 min

Fiskar ändrar beteende av läkemedelsrester som reningsverken inte får bort ur avloppsvattnet. Fiskarna blir modiga och glupska av de halter som finns i svenska vattendrag och det kan få ekologiska effekter, varnar svenska forskare.

Det handlar om ångestdämpande mediciner som många svenskar äter med substansen oxazepam, till exempel Sobril. De här läkemedlen bryts inte ned i kroppen och resterna följer med ut i avloppet och reningsverken lyckas sedan inte få bort dem ur vatten som släpps ut i sjöar och hav. Forskarna utsatte abborrar i laboratorieakvarier för de halter som hittats i vattendrag nära tätbefolkade områden och de här fiskarna blev då osociala, risktagande och glupska jämfört med kontrollfiskar. Det skulle kunna ge obalans i ekosystemen och leda till ökad algblomning när fiskarna ändrar hur de äter och beter sig socialt, varnar forskarna. Men de vill inte att folk ska sluta ta sin ångestdämpande medicin, utan att bättre teknik införs i reningsverken istället. En kombination av bakterienedbrytning, UV-ljus och vanligt ljus har visat sig ha effekt, säger miljövetaren Jonatan Klaminder vid Umeå Universitet.

– Sätter vi bara på rätt reningsprocess så har vi möjligheten att avlägsna de här, så att lösningen den finns. De här halterna som vi ser effekt på hos fisk är väldigt, väldigt låga. Mycket lägre än de terapeutiska värden som vi människor behöver för att påverkas och den stora förklaringen till det är att fiskarna lever i det här vattnet, de andas vattnet.

Nedan ser du filmklipp på abborrar med och utan läkemedelsrester i kroppen. I det första klippet är abborren till höger opåverkad av mediciner. I det andra klippet har abborren till höger rester av den ångestdämpande substansen oxazepam i sig.

Med de här försöken ville forskarna visa hur fiskarnas sociala beteende kan påverkas av läkemedel. Akvariet i försöken var delat med en glasskiva där en grupp abborrar sattes i en mindre del, till vänster, och en ensam abborre sattes i den större delen av akvariet. Abborrarna kunde alltså se varandra, men gruppen kunde inte röra sig så mycket mot den ensamma individen.

Micael Jonsson, en av forskarna, förklarar:

"Eftersom abborrar är stimfisk vill den ensamma abborren söka sig till stimmet, normalt sett – alltså mot glasskivan och gruppen med abborrar. Vi såg detta vad gäller fisk som inte var medicinerad, medan medicinerad abborre inte sökte sig mot stimmet utan snarare sökte sig bort från stimmet – det vill säga ett asocialt beteende."

Nedan ser du alltså en abborre, till höger, som inte har medicin i sig...

...medan denna abborre, nedan till höger, är påverkad av ångestdämpande medicin:

Johan Bergendorff
johan.bergendorff@sverigesradio.se

Referens:
Brodin, T., et al. "Dilute Concentrations of a Psychiatric Drug Alter Behavior of Fish from Natural Populations". Science. Doi: 10.1126/science.1226850.