AA ordnar möte för läkare

I dag ordnar AA, Anonyma Alkoholister, för första gången i Sverige ett särskilt möte för läkare med alkoholproblem. Lars-Håkan Nilsson som är klinikchef vid beroendekliniken vid Akademiska sjukhuset i Uppsala säger att han tror att fler läkare kommer att söka hjälp, när de vet att de inte kommer att få någon speciell uppmärksamhet på grund av sitt yrke.
Ungefär tre till fyra procent av Sveriges befolkning är beroende av alkohol och det finns ingenting som talar för att läkare skulle vara mindre drabbade än andra.