Skåne

Minister vill utreda lag som skyddar åkermark

1:48 min

Det knapras för mycket på bördig åkermark, inte minst i Skåne. Det tycker landsbygdsminister Eskil Erlandsson, som nu tillsatt en utredning om hur lagen om skydd av jordbruksmark tillämpas.

– Vi ser tendensen att ytterligare mark tas i anspråk och att det ökar lite för varje år, vilket gör frågan än mer aktuell, säger Eskil Erlandsson.

Har du någon uppfattning om Skåne och om frågan är viktigare här?
– Det mesta av den riktigt bördiga åkermarken finns ju i Skåne, säger Eskil Erlandsson.

Enligt miljöbalken får man bara bygga på brukningsvärd jordbruksmark om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och om man inte kan hitta nån annanstans att bygga på.

Men hur den här lagen egentligen efterlevs runt om i landet vet man inte riktigt idag. Därför har regeringen nu gett Jordbruksverket i uppdrag att undersöka detta.

Inte minst i Skåne finns det en intressekonflikt mellan att skydda bördig åkermark och att kunna bygga bostadsområden, industriområden, vägar och järnvägar.

– Ja, och den prövningen måste vi ju göra och det är i första hand aktörerna och kommunerna som ska pröva vad som är viktigare än det andra eller om det finns andra alternativ, säger Eskil Erlandsson.

Vad skulle utredningen kunna leda till i nästa steg?
– Nästa steg kan bli att vi uppmanar aktörerna, kommuner och andra att tillämpa lagen på det sätt som lagstiftarna tänkte och gör de prövningar som måste göras, säger han.