P4 kollar trafiken

Glesbygdens bussar saknar framtid

1:55 min

Det är svårt att förbättra den glesa kollektivtrafiken på landsbygden i Hälsingland - lönsamheten är för dålig. Det är landstingspolitikernas svar till de lyssnare som ringt P4 Gävleborg och efterlyst fler och tätare bussturer mellan småbyarna i Hälsingland.

Redan i dag pumpar Landstinget varje år in 128 miljoner skattekronor i busstrafiken och det skulle bli för dyrt att utöka trafiken till småbyarna ytterligare. Det säger Mats Kolarby, socialdemokratisk ledamot i Landstingets trafikutskott.

-- Som det ser ut nu har vi inga mer pengar att pytsa ut, säger han.

Samtidigt medger Mats Kolarby att finansieringen av glesbygdstrafiken i Hälsingland är en prioriteringsfråga. Och att tillgången till god busservice är viktig:

– Om vårt län ska kunna växa är det självklart otroligt viktig att människor kan ta sig till och från de ställen det finns jobb, konstaterar han.

X-trafik satsar på städerna

Samtidigt är det svårt att få kollektivtrafiken att fungera bra på landsbygden. Resenärerna är för få hävdar X-trafiks trafikplanerare som befarar att trafiken därför i allt högre grad kommer att koncentreras till städer och och lönsamma stråk. Likadant resonerar politikerna i Landstingets trafikutskott:

– Vi delar den synen. Finansieringsmässigt är det svårt att driva kollektivtrafik i glesbygd, eftersom det saknas ett underlag som gör det ekonomiskt möjligt, säger Mats Kolarby.

Hälsinglands glesbygdsbor är missnöjda

Det beskedet glädjer inte Per-Inge Edqvist i Voxnabruk utanför Edsbyn. Han skulle gärna ställa bilen om det bara fanns fler bussar att tillgå:

– Men det är väldigt dåligt. Första bussen härifrån går 06.15 och bussen hem från Edsbyn går 16.25. Sen går det inget mer efter det, säger han.

Större uthållighet krävs

Hälsinglands småorter är kort sagt inget som X-trafik satsar särskilt entusiastiskt på. Det erkänner också Patrik Stenvard, moderat oppositionspolitiker i Landstingets trafikutskott.

-- Det kan låta som att de har gett upp. Men jag tror att det gäller att vara uthållig i den trafik vi redan har så att folk med tiden hinner förändra sina resandemönster. Uthålligheten är viktig, säger han.

Men bussoperatören KR-trafik som skulle ha kört i Hälsingland fram till år 2021 är förstås INTE uthålligt. Bolaget har redan sagt upp avtalet med X-trafik och nu måste hela upphandlingen göras om, med nya kostnader som följd.

– Det är jättetråkigt att de inte klarar uppgiften. Det innebär att vi får finna en annan lösning för trafiken i Hälsingland och det kommer vi också att göra, säger Patrik Stenvard.