Borg friar regeringen från ansvar för Nuon-affären

1:24 min

Finansminister Anders Borg kommenterar nu debatten om regeringens ansvar för statliga Vattenfalls köp av energibolaget Nuon, en affär som blivit en ekonomisk belastning för Vattenfall. Dåvarande näringsministern Maud Olofsson har berättat att hon trots varningar gav klartecken till köpet och nu berättar finansminister Anders Borg att också Finansdepartementet var medvetet om problemen med affären.

– Ja det är klart att vi på Finansdepartementet också reste ett antal frågor och det är ju de som sedan också återspeglas i vad Näringsdepartementet undrar om, nämligen klarar man avkastningskravet givet den här stora investeringen. Och då ställs den frågan till styrelsen och de gör då bedömningen att så är fallet, säger Borg.

När statliga Vattenfall köpte det holländska energibolaget Nuon var det Sveriges största företagsaffär. Inom regeringskansliet framfördes flera varningar mot affären.  Svenska Dagbladet kunde nyligen publicera utdrag ur mejl där tjänstemän i Näringsdepartementet bedömde att affären skulle bli en belastning för Vattenfall, och att den inte skulle leva upp till statens avkastningskrav.

Varningar som senare besannats, Vattenfall har tvingats skriva ner värdet på Nuon med 15 miljarder kronor.  Dåvarande näringsministern Maud Olofsson har berättat att hon trots invändningarna gav klartecken till affären eftersom styrelsen var positiv, alternativet hade enligt Olofsson varit att avsätta styrelsen.

Statsminister Fredrik Reinfeldt ville i förr går inte kommentera vilken information han hade om kritiken mot affären. Men Anders Borg visste alltså, men trots Olofssons klartecken anser inte Anders Borg att vare sig hon eller regeringen bär något ansvar för att köpet genomfördes:

– Det är styrelsen som är tillsatt för att fatta kommersiella beslut av det här slaget och i och med att hon har ställt frågorna så ligger ju ansvaret på styrelsen.