Det fanns försvarsmateriel på Estonia

Försvaret transporterade försvarsmateriel ombord på passagerarfärjan Estonia vid två tillfällen veckorna före Estonias förlisning den 28 september 1994. Det säger hovrättspresident Johan Hirschfeldt som på regeringens uppdrag har utrett transporterna. 

– Det viktigaste är att jag har kunnat få klarhet i vilken materiel det var som transporterades den 14 och 20 september. Den materielen har bestått av elektronisk utrustning utan någon anknytning till vapensystem. Den materielen har inte heller till någon del varit av explosiv beskaffenhet, säger Johan Hirschfeldt.

Utredningen har gått väldigt snabbt, en dryg månad, och bekräftar i stort sett uppgifterna från Uppdrag granskning i Sveriges Television.

Inga detaljer
Johan Hirschfeldt har talat med ett antal chefer och före detta chefer i bland annat Tullverket och försvaret inklusive den militära underrättelsetjänsten.

Försvaret har haft transporter av militärt materiel den 14 och 20 september ombord på Estonia. Men Johan Hirschfeldt säger att han är bunden av sekretess och kan i stort sett inte berätta några detaljer. Inte vad det var för militärt materiel, inte var det kom ifrån och inte vad det svenska försvaret skulle ha det till.

Frågor kvarstår
Han har inte heller kontrollerat de listor som tullen har över transporterat gods på Estonia.

Hirschfeldt har inte tagit kontakt med Ericsson som stod för försvarets två transporter i september -94.

Det återstår alltså en rad frågor att ställa, inte minst om det var någon annan än försvaret som kan ha haft militärt materiel ombord när Estonia förliste och 852 människor omkom.

Kan man utgå från att det inte fanns någon militär materiel på Estonia när den förliste?

– Jag kan inte dra några slutsatser i den delen.

Erik Ridderstolpe
erik.ridderstolpe@sr.se