Fiskar påverkas av mediciner i vattendrag

2:04 min

Rester av ångestdämpande läkemedel som inte svenska reningsverk får bort har visat sig göra fiskar osociala, risktagande och glupska. Det är första gången som man undersökt beteendeförändringar hos djur från utsläpp i vatten.

Forskaren Jonatan Klaminder vid Umeå Universitet tycker det är dags att även de här effekterna av föroreningar i naturen kontrolleras.

– Det är ett slags bevis på att nu har vi ett läkemedel som finns i sådana halter att det påverkar beteendet på fiskarna, säger Klaminder.

Han anser att då måste man väl börja fråga sig om det finns andra läkemedel därute, men även andra kemiska substanser. Som vi har varit så insnöade på att spåra effekter av, dödlighet eller skaltjocklek eller fysiologiska mätbara effekter, så kan de har bommat liknande effekter för andra ämnen.

Det är känt sedan tidigare att hormonerna från resterna efter p-piller i avloppsvatten kan påverka fiskar så att hannar utvecklas till honor och att inflammationsdämpande mediciner som Voltaren slagit ut gamar i Pakistan.

I den nya studien handlar det om ångestdämpande mediciner som många svenskar äter med substansen oxazepam, till exempel Sobril och som visat sig dämpa rädslan även hos fiskar.

Umeåforskarna har testat hur ett hundratal abborrar reagerade på att simma runt i vatten med samma halter som hittats i vattendrag nära svenska storstäder. De fiskarna blev då modiga och glupska jämfört med kontrollfiskar som levde i rent vatten.

De läkemedelspåverkade fiskarna simmade bort från gömslen i laboratorieakvarierna och ville inte söka sig till sitt stim, vilket är en bra överlevnadsstrategi för aborrar som hotas av gäddor.

Dessutom åt de upp all mat på nolltid jämfört med opåverkade fiskar. De här ändrade levnadsmönstren skulle kunna påverka ekosystemen.

– Äter fiskarna upp zooplankton, så kommer trycket på algerna att minska då och du kan få en algblomningen eller någonting liknande, befarar miljövetaren Jonatan Klaminder.

Men han vill inte att forskningsgenombrottet som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Science ska göra att folk slutar ta sin ångestdämpande medicin.

– Vi ska inte börja designa läkemedel utifrån vilken effekt de har i miljön utan sätter vi bara på rätt reningsprocess så har vi möjligheten att avlägsna de här, så att lösningen den finns, säger han.