Här ska du inte dricka alkohol i Örebro

5:14 min

I Örebro vill Tekniska nämnden ha alkoholförbud i Stadsparken. Däremot ska man få dricka alkohol i både Skytteparken och Sveaparken enligt det förslag som kommunfullmäktige nu ska ta ställning till.

Reglerna har setts över för att det ska bli tydligt var polisen ska få ingripa mot alkoholdrickande säger nämndens ordförande, socialdemokraten Ulrika Sandberg

Det blir heller inte tillåtet att förtära alkohol i eller i nära anslutning till alla idrottsanläggningar.

Däremot ska man fortfarande få dricka alkohol på de restauranger som har utskänkningstillstånd och som ligger i de områden där det annars är förbjudet att dricka alkohol.