Vattenfalls vd tror på kärnkraften i Sverige

2:20 min

Vattenfall kommer att ha satsat flera miljarder kronor på ny kärnkraft, innan man har beslutat om det verkligen ska byggas några nya reaktorer. Satsningen började i och med att Vattenfall i somras lämnade in en första ansökan till Strålsäkerhetsmyndigheten.

Vattenfalls vd Öystein Löseth säger i dag i Ekots Lördagsintervju att han tror på en framtid för kärnkraften i Sverige.

– Jag tror, om jag uttrycker mig personligt, att Sverige kommer att bygga ny kärnkraft.

Just nu pågår det få byggen av kärnkraft i Europa och de som finns har stora problem.

Ett kärnkraftverk i Finland är redan sex år försenat och flera gånger så dyrt som man först beräknade.

Ett annat projekt i Finland är nu oklart om det alls kommer att bli av efter att kraftjätten Eon har dragit sig ur.

Öystein Löseth är ändå beredd att satsa stora belopp på att utreda om det går att få lönsamhet i ny kärnkraft.

– Jag räknar med att hela den processen, innan man tar ett investeringsbeslut, kommer att kosta miljarder, säger han.

Enligt Öystein Löseth blir det svårt för Sverige att klara energiförsörjningen enbart på vattenkraft och vindkraft. Han föreställer sig att det skulle leda till alltför kraftiga svängningar i elpriset.

– Den stabiliteten som kärnkraften ger, den tror jag är viktig för Sverige och för konsumenterna.

En annan fråga som är högaktuell för Vattenfall är investeringar i tyskt kol. Företaget har fått kritik för att man fortsätter att satsa på en energiform som släpper ut stora mängder koldioxid.

Tidigare har man sålt av kraftverk som orsakar stora utsläpp och på så sätt har Vattenfall fått ner sina koldioxidutsläpp till 87 miljoner ton 2011. Det är fortfarande långt större utsläpp än hela Sverige har på ett år.

Det är över fem år sedan Vattenfall beslutade om de nya investeringarna och enligt Öystein Löseth har man satsat för mycket pengar redan för att kunna stoppa projekten.

Men under de närmaste åren kommer alltså Vattenfalls koldioxidutsläpp att öka.

Ändå säger Öystein Löseth att man kommer att klara sitt miljömål, att fram till 2020 ha sänkt koldioxidutsläppen till 65 miljoner ton.

– Det har vi en plan om, och det ska vi genomföra, säger han.

Vad händer om ni inte klarar det?

– Det finns egentligen inte på tapeten. Det ska vi klara. Vi har sju år på oss att nå målet till 2020. Då ska vi vara nere på 65 miljoner ton, säger Öystein Löseth.