Kärnkraftsverksbyggen skjuts upp eller ställs in

2:51 min

Mer än hälften av de kärnkraftverk som planeras eller just nu byggs i Europa dras med kraftiga förseningar eller kanske inte alls kommer att byggas. Ett av Europas största kraftbolag, tyska RWE, ska helt sluta att investera i kärnkraft.

– För fem år sedan planerade RWE att bygga nya kärnkraftverk i flera länder, bland annat i Bulgarien, Rumänien och Storbritannien. Nu går inte kalkylerna ihop, säger bolagets talesman Martin Pack.

– De tyska politikernas beslut efter Fukushima att lägga ned kärnkraften, bidrog till RWE:s beslut, det är svårt behålla kompetens utan hemmamarknad, fortsätter han.

Detta är bara ett bland många exempel på den stora osäkerheten i kärnkraftsbranschen. Mer än hälften av de 14 reaktorer som planeras eller byggs i Europa dras med stora förseningar.

Starten av kärnreaktor 3 i Olkiluoto i Finland har skjutits upp gång på gång. Och i veckan kom beskedet att den ska stå klar 2016. Den skulle egentligen ha börjat leverera elkraft år 2009. Nu beräknas den bli 2,5 gånger så dyr som kalkylerat från början.

Ett annat reaktorbygge i Finland, Fennovoima, är ifrågasatt, sedan flera delägare hoppat av, däribland den största, Eon. Det finns också frågetecken kring flera brittiska projekt. Franska kraftbolaget EDF som planerar en reaktor i Storbritannien söker en 40-årig prisgaranti från brittiska staten som villkor för att gå in.

På den svenska elkraftbranschens organisation, Svensk Energi, svarar Inge Pierre för kärnkraftsfrågor.

Han anger flera orsaker till motgångarna för de europeiska reaktorbyggena. Kärnkraftverk kostar mycket att bygga jämfört med kraftverk för exempelvis gas och kol. USA satsar alltmer på skiffergas, som i sin tur pressar priset på kol. Men kostnaderna för reaktorerna ökar också för att  kärnkraftsbranschen har svårt med sina egna strukturer, säger Inge Pierre.

– Jag tror på tillverkningssidan så är det en viss ovana. På beställarsidan är det också en ovana att hantera det här. Och likaså de myndigheter som ska godkänna allting tar också tid på sig. Och regelverket är mycket mer komplicerat än det var tidigare, säger han.

I vilket läge blir det då lönsamt att bygga ny kärnkraft?

– Ja, lönsamt blir det  när man håller tidsplan och byggnationen går som den ska. Vi ska komma ihåg att när vi senast byggde kärnkraft i Sverige exempelvis, så skedde det till väldigt gynnsamma priser. Och sedan hänger det på hur elpriset kommer att utvecklas framöver.