Tema: Att städa eller icke städa

Har du ett hem i perfekt ordning? Eller struntar du i om det ligger saker överallt när det kommer gäster? Vem städar hemma hos dig? Har du städhjälp? Städning väcker känslor. Varför är det så?
Möt städaren, pedanten, genusforskaren och det gamla hembiträdet som fick lagstadgad rätt till fritid 1944.