Billingen

Förslag på vindkraftsatsning i naturskyddat område på Billingen

1:31 min

Energimyndigheten vill bygga över 70 vindkraftverk på Billingen. En plan som varken imponerar naturvänner eller Skövdebor i allmänhet.

De områden som Energimyndigheten föreslår på Billingen sträcker sig över två naturskyddsområden och över ett annat område som ska bli naturskyddat.

Jonny Fagerström är mediatalesman för Svenskt Landskapsskydd och menar att vindkraftverken skulle förstöra naturskyddsområdena.

-- När man bygger i ett vindindustriområde så måste man avverka skog och man måste dra fram långtradarvägar till varje verk. Man måste även gjuta 2000 ton betongfundament till varje vindkraftverk, så vi talar om över 1000 lastbilslaster helt enkelt. Det är inte möjligt att göra detta om man vill behålla naturskyddsområdena, säger Jonny Fagerström.

Redan 2008
Energimyndigheten har som uppdrag av regeringen att främja vindkraft och hitta nya områden där man kan bygga vindkraftverk. Förslaget om vindkraftverk på Billingen var uppe redan 2008 och skapade då stor debatt.

Då var det länsstyrelsen och Energimyndigheten som hade lämnat förslaget på uppdrag av regeringen. Men länsstyrelsen drog då tillbaka sitt förslag för att bevara naturen på Billingen. Jonny Fagerström tycker att arbetet som Energimyndigheten nu håller på med är helt onödigt.

– Redan idag så finns det projekt ute i landet på mer än fem gånger planeringsmålet och massor med områden som ligger utanför riksintresset. Så det här är fullständigt onödigt av Energimyndigheten och man har gått långt utöver sitt uppdrag. Regeringen borde nu se över Energimyndigheten för att kolla över vad det är för uppdrag de egentligen har, säger Jonny Fagerström som är mediatalesman för Svenskt Lanskapsskydd.

Skövdebor är inte heller helt förtjusta i idén med vindkraftverk på Billingen.

– Nej inte när det är naturskyddat.

– Jag vet inte riktigt. Det är kanske synd på miljön där. Det kanske finns andra platser istället, säger två Skövdebor till P4 Skaraborg.

Kristoffer Hilmersson