Tidaholm ska ta emot fler fångar

Det är akut brist på platser för interner på landets fängelser.
Tidaholmsanstalten har redan drabbats genom överbeläggningar de senaste åren.
Men nu ställer regeringen krav på en genomgående högre beläggning. Men Tidaholm kan inte ta emot fler.
Hittills har tidaholmsanstalten haft ett krav på sig, att 85 procent av platserna på fängelset ska vara belagda. Men nu höjer regeringen kravet till 90 procent. - Vi har varit väldigt ansträngda ett par år. I princip har vi haft en beläggningsgrad på hundra procent, säger kriminalvårdsinspektör Thomas Kvarnrud på fängelset i Tidaholm. Han säger att det inte är några problem med bostadsrum till internerna, men att möjligheterna till sysselsättning minskar med ökad beläggning.