Oförklarlig fiskdöd i Östersjön

Gädda och abbore riskerar att försvinna från Östersjön. Orsaken är att yngel från fiskarna dör.
Läget är särskilt allvarligt i Kalmarsund där det är fiskeförbud under lektiden, men problem med yngel som dör finns också på Öland, Gotland och Åland. En liknande utveckling finns i Sankt Annas skärgård i Östergötland, men oroande tecken finns även i Trosa skärgård. Vare sig Fiskeriverket eller Naturvårdsverket vet säkert varför. En förklaring kan vara övergödning av kväve. Skriver Dagens Nyheter.