Stockholm

Sten Nordin: Trängselskatten får inte bli en skatt bland andra

1:28 min

Trängselskatteutredningen föreslår fortsatt statlig kontroll över pengarna. Det här är något som helt går emot Stockholms stads strävan om större inflytande, och det moderata finansborgarrådet Sten Nordin kritiserar förslaget. 

– Om staten ska fortsätta att ha trängselskattepengarna så är det otroligt viktigt att de särredovisas. Vad får man in på trängselskatten, vad används de till, så att medborgarna tydligt kan se att trängselskatten kommer tillbaka till regionen, säger Sten Nordin.

Staden har under lång tid arbetat för att få kontroll både över pengarna och förändringar som avgiftshöjningar eller nya kontrollstationer.

Men det här ser nu ut att bli en önskan - och det kan leda till ett minskat förtroende för trängselskatten.

– Risken är ju naturligtvis på sikt att trängselskatten blir en skatt bland andra, och det får den inte bli, säger Sten Nordin.

– Första gången regeringen tummar på detta, då riskerar man också att urholka förtroendet för trängselskatten, säger Sten Nordin.

Än så länge rör det sig om ett utredningsförslag och staden tänker använda tiden fram till beslut för att försöka ändra regeringens uppfattning.

– Jag kommer att fortsätta att argumentera för linjen att det naturliga är att trängselskattepengarna återförs där uppbörden är, där trängselskatteportalerna finns.

– Jag utgår från att vi kommer att få det här på remiss att staden officiellt också får tillfälle att ge uttryck för det här.

Men är det troligt att regeringen kan tänkas ha en så generös hållning att de överger en finansieringskälla som genererar miljarder?

– Det är ju pengar som ska gå tillbaka till regionen och jag kan tycka att det är en onödig omväg att de ska gå via statskassan, säger Sten Nordin.