Lagskydd av svenska språket

Viktig information som brukanvisningar, skyddsföreskrifter och anställningskontrakt bör vara på svenska.
Svenska forskare och studenter ska kunna tala om och skriva om sitt ämne på svenska - och inte bara på engelska. Det anser ordföranden i språkkommittén som idag lämnar fram sitt förslag på en språklag som ska skydda svenska språket. Kommittén tror också att en språklag kan underlätta för regeringen att få behålla svenska som officiellt språk i EU. Politikerna i kommittén föreslår också en ny myndighet, Sveriges språkråd, som ska bevaka språkvårdsfrågor och hur det svenska språket används i samhället.